Foro Arte Cáceres 2015
Tipografías
Forosur Cáceres 2014
Miscelánea de carteles realizados
Logos